top of page

Personvern

Kristins Brudesalong AS tar personvernet og behandlingen av dine personopplysninger på alvor. Vi arbeider med opplysninger på våre nettsider og i vår butikk.

Personvernreglene er laget for å hjelpe deg med å forstå hvilken informasjon vi samler inn, hvorfor vi samler den inn, og hvordan du kan oppdatere, administrere og slette informasjon vi har samlet inn om deg. Vi sletter fortløpende informasjon vi ikke trenger. Noe informasjon om kundeforholdet er vi pliktig til å ta vare på, f.eks. pga regnskapsregler.

EU's PERSONVERNFORORDNING (GDPR)

EU har et regelverk for personvern kalt General Data Protection Regulation (GDPR). Regelverket innebærer at vi som virksomhet arbeider for å styrke personvernet og behandlingen av personopplysninger.

PERSONOPPLYSNINGER

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som direkte eller indirekte kan knyttes til en person. Det kan f.eks. være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, bilder, ip-adresse etc. Vi samler kun inn personopplysninger som er nødvendig for å bestille og gjennomføre kjøp brudekjoler og våre andre produkter, herunder er kundens mål nødvendig for riktig størrelse. Se nedenfor om "særskilte personopplysninger".

NETTSIDER

Når du besøker våre nettsider samler vi kun inn anonymisert statistikk for å se hvordan vi kan forbedre våre nettsider (se Google Analytics nedenfor). Vi ser ikke på HVEM som besøker oss, men HVORDAN og HVOR MANGE som besøker oss. Når du besøker våre nettsider samtykker du i innsamling av slik statistikk. Vi samler ikke inn informasjon fra besøkende som ikke ønsker å etablere en kunderelasjon med oss.

Når du bruker tjenester på våre nettsider hvor du kontakter oss, gir du oss tilgang til informasjon om deg. Ved å bruke booking, email eller telefon registerer opplysninger om deg som kunde for å kunne hjelpe deg med din henvendelse til oss. Dette er begrenset til informasjon som er nødvendig for at vi skal kunne hjelpe deg som kunde eller informasjon du selv avgir fordi du ønsker at vi skal kunne hjelpe deg bedre. Dersom du foretar en booking eller tar kontakt med oss vil du avgi personopplysninger som er relevant for å f.eks. sette opp en prøvetime. Du vil så kunne logge deg inn for å f.eks. avbestille eller endre prøvetimen din.

BUTIKK​

I butikken vil du bli informert om ytterligere kundeopplysninger vi samler inn. Vi vil bare samle inn opplysninger som er nødvendig for at vi skal kunne følge deg opp som kunde. Dette kan være kunderegistrering og bestilling of kjole som er nødvendig for at vi skal kunne gjennomføre en bestilling. Når en bestilling er ankommet må man f.eks. signere for uthenting av kjole. Formålet med disse dokumentene er å ha et ryddig og klart kundeforhold hvor vi har nødvendig informasjon for å kunne gjennomføre bestillingen og transaksjonen.​ Opplysninger du selv avgir til oss som er viktig for at vi skal kunne hjelpe deg som kunde vil bli notert.

GOOGLE ANALYTICS

Kristins bruker Google Analytics for å generere statistikker f.eks. på hvor mange som besøker nettsidene våre. Med hjelp av disse dataene kan vi forbedre nettsidene våre. Vi bruker IP-anonymisering for å sikre at Google ikke lagrer besøkende IP-adresser.​ Vi kan se hvordan våre besøkende bruker sidene våre, f.eks. om de kommer fra Oslo og bruker mobiltelefonen sin. Dermed kan vi tilpasse sidene våre f.eks. til mobiltelefoner.

BRUKEROPPLYSNINGER

Ved å bruke kontaktskjema, epost eller booking/medlemsider samtykker du til at du avgir grunnleggende kundeopplysninger som vi tar vare på for å ha oversikt over deg som kunde. Du har selv oversikt over hvilke data du avgir på de ulike løsningene. Vi samler kun inn den informasjonen som er nødvendig for å gi deg en god kundeopplevelse og den informasjon du selv ønsker at vi skal vite om for å følge deg opp som kunde. En del informasjon er elektronisk lagret hos tredjeleverandører som Google, Microsoft og Wix, eller hos vår domene/epost-leverandør. Alle disse tredjeparter har egne policies og følger samme regler for personvern.​​

MARKEDSFØRING/ANNONSERING

Kristins driver kun markedsføring av våre egne produkter i vår butikk og nettsider, eller igjennom annonser, som retter seg mot allmennheten generelt. Vi lagrer og bruker ikke innsamlet informasjon om dine handlevaner i vår markedsføring eller deler dette med tredjeparter.

Enkelte kunder sender ofte bilder fra sitt bryllup som vi får lov å bruke på våre nettsider. Dette er hyggelig og viser flotte brudepar, bilder tatt av fantastiske fotografer, i våre vakre kjoler. Dette skjer alltid med tillatelse og kreditering av fotograf.

TREDJEPARTER/SAMARBEIDSPARTNERE

Kristins deler ikke dine data med utenforstående tredjeparter.

Kristins deler kun dine personopplysninger med tredjeparter i den grad det er nødvendig og relevant for ditt kundeforhold med oss. Disse tredjeparter omtaler vi som samarbeidspartnere. Alle våre samarbeidspartnere er omfattet av regelverk for personvern og har et direkte leverandørforhold til Kristins eller som vi leverer videre til, slik at vi skal gi deg best oppfølging som kunde.

 

Ditt navn kan f.eks. følge en bestilling på en kjole hos leverandør slik at vi vet hvilken kjole som tilhører deg. Sendingen kan bli kontrollert av ekspedisjonfirma og tollmyndigheter. Det kan være at din kjole skal til renseri eller skredder som trenger dine opplysninger. Opplysningene kan også være lagret elektronisk hos en av våre tjenesteleverandører (f.eks. Microsoft, Google, Wix, epost-server etc). Alle disse er omfattet av regelverk for personvern.

Vi verken deler eller selger informasjon om deg til andre tredjeparter som ikke fungerer som leverandører eller som er relevant for ditt kundeforhold.​​​

SÆRSKILTE PERSONOPPLYSNINGER

Enkelte typer personopplysninger vi mottar anser vi som "særskilte personopplysninger". Dette er opplysninger som kan være sensitive informasjon.

 

Vi kan f.eks. få opplyst om kundens etnisitetreligion eller seksuell legning osv. Dette er personopplysninger som ikke nødvendigvis er nødvendig for oss. Men vi kan f.eks. ha kunder hvor begge kan være bruder og ønsker matchende kjoler. Enkelte kunder kan ha opplysninger om sin helse (f.eks. graviditet) som vi må ta hensyn til. I slike tilfeller kan det være relevant for oss å få vite særskilte opplysninger for å kunne yte våre tjenester og disse kan bli notert ned på kunden der formålet er god kundeoppfølging fra våre konsulenter.

PERSONVERNPRINSIPPER

Vi bruker kun opplysningene til det de ble innsamlet for. Vi skal ikke samle inn mer informasjon enn vi har behov for. Opplysningene skal være riktige, og skal rettes hvis det oppdages feil. Personopplysninger skal slettes når det ikke lenger er behov for dem. Uvedkommende skal ikke få tilgang til opplysningen. Vi skal gjøre de nødvendige organisatoriske og tekniske tiltak for å sikre at opplysningene ikke kommer på avveie.

SLETTING AV INFORMASJON

Informasjon som ikke er relevant å ta vare på blir slettet forløpende. Etter noen år blir informasjonen om deg ikke lenger relevant for videre kundekontakt, regnskapsarbeid eller øvrig bruk, og vil da bli fysisk makulert eller elektroniske slettet. Enkelte deler av informasjonen vi samler inn kan være pliktig å ta vare på f.eks. av regnskapsmessige hensyn eller inngåtte avtaler. Når vi skal makulere informasjon bruker vi Norsk Makulering som er en del av Norsk Gjenvinning.

*** Dette dokumentet er under utarbeidelse.

bottom of page